Sajak : Apakah..

By Nurnafisah - 12/31/2016 11:13:00 PM
 • Share:

Sajak : Rindukah?

By Nurnafisah - 12/09/2016 11:47:00 PM
 • Share:

Sajak : Dibalik Senja

By Nurnafisah - 11/13/2016 07:37:00 PM
 • Share:

Ini Caraku Mencintaimu

By Nurnafisah - 11/10/2016 06:09:00 AM
 • Share:

Sajak : Bahagialah Bersama Dia

By Nurnafisah - 10/23/2016 12:09:00 PM
 • Share:

Sajak : Untukmu...

By Nurnafisah - 10/21/2016 01:27:00 PM
 • Share:

Majelis Perwakilan Kelas [MPK]

By Nurnafisah - 10/13/2016 05:41:00 PM
 • Share:

Perjalanan Hidup

By Nurnafisah - 9/11/2016 03:41:00 PM
 • Share:

Najwacapella

By Nurnafisah - 7/08/2016 01:38:00 PM
 • Share:

Film Pendek : Unfaith

By Nurnafisah - 7/05/2016 02:21:00 PM
 • Share:
sad

Apa kabar, nenek?

By Nurnafisah - 6/22/2016 11:03:00 PM
 • Share:

Keistimewaan Ramadhan

By Nurnafisah - 6/19/2016 05:41:00 AM
 • Share: