Pesan dari Guruku yang Cantik~

By Nurnafisah - 4/30/2012 07:07:00 PM
 • Share:
Me

Hilya Ramadhania Siyauqi Maudah

By Nurnafisah - 4/29/2012 05:04:00 PM
 • Share:

-^^ Surat dari Anak yang d'ABORSI ^^--

By Nurnafisah - 4/25/2012 04:23:00 PM
 • Share:

Sahabat is My Best Friend

By Nurnafisah - 4/24/2012 06:25:00 PM
 • Share:

Ternyataaa....

By Nurnafisah - 4/22/2012 06:52:00 AM
 • Share:

Tips Masuk Sekolah

By Nurnafisah - 4/22/2012 06:30:00 AM
 • Share:

Cinta menurut Om Wiki ^_^

By Nurnafisah - 4/18/2012 05:38:00 PM
 • Share:

Surat Cinta dari Seorang Hacker

By Nurnafisah - 4/15/2012 09:24:00 AM
 • Share:

Pocong Kepeleset

By Nurnafisah - 4/15/2012 09:18:00 AM
 • Share:

Cerita Humor Lucu 1 :

By Nurnafisah - 4/10/2012 06:14:00 PM
 • Share:

About Cinta lagi~

By Nurnafisah - 4/10/2012 06:08:00 PM
 • Share:

Dari Facebook :D

By Nurnafisah - 4/10/2012 05:57:00 PM
 • Share:

Hanya HUMOR~

By Nurnafisah - 4/10/2012 05:55:00 PM
 • Share:

Motivasi

By Nurnafisah - 4/10/2012 05:50:00 PM
 • Share:

Cinta Seorang Anak

By Nurnafisah - 4/10/2012 05:44:00 PM
 • Share:

Ayumi dan Akane

By Nurnafisah - 4/09/2012 07:49:00 PM
 • Share:

Ibu Buta yang Memalukan

By Nurnafisah - 4/09/2012 07:40:00 PM
 • Share:

SEHARI [...dan jangan lagi ucapkan janji]

By Nurnafisah - 4/09/2012 06:59:00 PM
 • Share:

Pulang~

By Nurnafisah - 4/09/2012 06:49:00 PM
 • Share:

Matemacinta #2

By Nurnafisah - 4/09/2012 06:45:00 PM
 • Share:

Matemacinta #1

By Nurnafisah - 4/09/2012 06:42:00 PM
 • Share:

Arti Kehidupan

By Nurnafisah - 4/08/2012 06:29:00 PM
 • Share:

Penjara Pikiran

By Nurnafisah - 4/08/2012 05:44:00 PM
 • Share:

Gadis Kecil yang Hebat

By Nurnafisah - 4/08/2012 05:28:00 PM
 • Share:
Me

Puisi Buatan Kelas 6 -_-

By Nurnafisah - 4/08/2012 05:09:00 PM
 • Share:

Reo dan July

By Nurnafisah - 4/08/2012 07:26:00 AM
 • Share:
Me

Kaligrafi? Hmm..

By Nurnafisah - 4/08/2012 07:14:00 AM
 • Share:

Nurul Fitri

By Nurnafisah - 4/05/2012 04:38:00 PM
 • Share: